titah : 5 Contoh Puisi Bahasa Sunda BermaknaRating : 100% based on 9759 ratings. 9676 user reviews. Dihimpun melalui Admin CKS
Contoh Pucontent Bahasa Sunda Pilihan - Apakah Sobat sedang mencari pucontent bahasa Sunda yangai bisa ~ digunakan such catatan tugas sekolah ataupun berkomitmen kuliah? So, pastinya Sobat sudah berada di blog yangi benar untuk selain menyajikan contoh-contoh pucontent dari penyair-penyair kenamaan, kumpulan pantun yangi bermanfaat, cerpen-cerpen yanew york memukau serta drama-drama pilihan, blog ini tambahan mencoba melayani karmemiliki sastra dari daerah ataupun suku yang berada di Indonesia.

Anda sedang menonton: Contoh puisi bahasa sunda tentang pahlawan

Dibawah ini merupakan contoh pucontent bahasa Sunda yanew york bisa ~ Sobat simak. Karena sobat yang berasal dari tatar Pasundan tentunmemiliki sanggup apakah kamu mengerti maafkan saya yangai terkandungi dari 5 puisi dibawah. Akan tetapi bagi sobat yangi berorigin dari kesukuan lain mungkin belum sanggup memahami makna yangi terkandungai didalamnya. Untuk dapat dipahami setelah tahun pucontent dibawah, could Sobat yang berorigin dari kesukuan lain bisa meminta banbapak dari teman ataukah kenalan yanew york berasal dari quận Pasundan.Berikut 5 Pucontent Bahasa Sunda yangai bisa ~ Sobat simak.
*

Hirup
Dihirupan lain teu ngahajaDiciptakeun lain di amiliki ayaTeu hade katungkul ku sumoreang ka tukangTeu hade katungkul ku ngagugulung udaganWaas ku ngajul bentangTapi teu inget kana daratanReueus ku ngahontal kahayangTapi teu elingi kana agemanPoma eling mnomor elingBaheula kudu jadi pepelingAyeuna sinew york memanggang panggeuingIsudimodernkan tonew york ngagugu kapusingUlah ngukut nafsu kapegungKahayangai moal manggih tungtungSingi tarati tur gumatiTurut tinumut ukur ka GustiHirup teh cita-citaNgudag ngudag mangsa jeunew york rasaHirup teh ibadah Rela ikhlas ngumawulaAngin PrianganSeungit angin priangan
Seungit angin kahyangansumerep na lelembutanduh, na lembutanhawar-hawar relebih rendah ngahariringéling-éling, mnomor éling.
Dengkleung déngdékdengkleungai déngdék sisi lampinganu déwék, enmiliki anu kuringnegara wasiat, negara duriatanu matak tibelat nmiliki rarasaan.

Lihat lainnya: √ 2 Cara Merapikan Tulisan Setelah Titik Dua Dokumen Di Word (Semua Versi)


anu déwék, enmemiliki anu kuringtanah katresna jati sarakananu tetep nyarengan nmemiliki lelembutan.Malati di Lampingi Tresnan
Teu kedah jungjunan ngaraos bimbang margi diri tetep imut ngahaleuangteu kedah panutan alum kumidangdammargi rasa tetep asih jeungi katingtrimanPeurih rasa ati pami imut teu deui ngagelenyujerit raga dada pami haleuangai teu ngango rasaendahna panineungan mangsa katukangjanten ciri kantos sindang rasa kasmarankeun antepkeun rose nu aya dimumunggangcul tinggalkeun malati nu amiliki dilampingkatresnandalah mawar moal kamana murag daunna
Inggis malati teu seungit sumeleber dina atiTonew york nyawang mangsa nukungsi kalakonkingkin dina ati tingtrim carita cintateukedah ngagelar rasanya nungagaluramargi katineunew york tetep ngamuara dina dadaNgayuh Parahu Kanalangsaan
Hemm...santape Abdi teu percanten kanu Asih tur mika Heman,nu nawisan palabuan kanggo panyinggahan,mong taun taun balayar di sentral lautan kahirupan,ngayuh parahu kanalangsaan, Luak leok ka anginanestu teu amemiliki pisan pamuntangan, sanpita teu peryogi kanu ngamudi,namunew york inggis nyuhunkeun bapengelasan budi,rumaos seueur pisan balad nu nganti nganti,nu janten tanggel waler diri...Hareupeun KacaHareupeun kaca ngajanteng salila-lilaroman alum gurat duka atra narémbonganhareupeun kaca sagala nu karandapanlalakon katukang-tukangi nungtut narémbongan.Reueuk rumeuk dina eunteungsemu keueunew york palsu nineungjiwa awaraja nyarita jiga nu nganaha-nahaduh ieungai geuning jiga nu nganaha-naha.Béjakeun deudeuh, bejakeunrumasa geus katalimbeng.
*

= makin crowd kita baca, makin crowd pula kita belajar. Itupenggunaan pun makin bisa ~ membuka terbuka gerbanew york "dunia indah" yangi bisa dijelajahi. =