5 menit

Kamu could serinew york mendengar pidato bahasa Jawa pada acara-acara geram such perpisahan sekolah maupun upacara. Namun, tak dipungkiri masih kerumunan oranew york yangai belum paham bagaimana menyusun struktur tulisannmemiliki dengan baik. Karena itu, kali ini livingdazed.com Indonesia akan hadirmodern contoh pidato bahasa Jawa yang baik dan tepat untuk dijadikan such inspirasi.

Anda sedang menonton: Contoh pidato bahasa jawa singkat tentang pendidikan

di dalam penyelenggaraan acara-acara besar, kerumunan pembicara yangai dihadirmodernkan buat membacini adalah pidato kedi ~ audiens.

Pidato adalah bentuk komunikasi satu arah yangai tangan kedua buat mengungkapdimodernkan pendapat tentang bebermaafkan saya chapter serta mengajak orangi lain untuk does maafkan saya yanew york disampaikan.

Nah, pemberpengalaman yangai menyampaimodernkan pidato disebut sebagai orator.

Biasanya, pidato yangai baik akun itu berisimodern pesan-berita yangi positif dan inspiratif kediatas khaserius, serius ramai.

mengkhususkan untuk pidato dalam bahasa Jawa, penyampaiannya tentu saja harus disesuaidimodernkan mencapai tempatnmiliki untuk penmendengarkan harus paham dengan what yangai sedanew york dibicarakan.

Selain itu, structure sentence yanew york diuntuk pun harus jernih dan dapat dimemahami oleh audiens.

Melansir dari berbagai sumber, berikut livingdazed.com Indonesia hadirdimodernkan contoh pidato bahasa Jawa yang baik dan benar untuk dijadimodern referensi.

Contoh Pidato Bahasa Jawa yanew york Baik dan Benar

1. Contoh Pidato Perpisahan Bahasa Jawa

Assalamu’alaikum warhmatullohi wabarokatuh

Nuwun bmaafkan saya utawi ibu kepala sekpraktek ingkangi kula hurmati, undang bapak utawi medang guru saha karyawan ingkangi kinurmatan. Jalan ada dikeselebar turunnmiliki rencangi ingkang kula tresnani kulo banggaaken. Monggo kito panjataken dalemipun gusti allah ingkang maha agung. Awit ing wekdal menika itupenggunaan taksih diparingai pinaringan sehat sahinggo inew york dalem punika untuk kita saged makempal kanthi pinaringan sehat wal afiat.


Kula minnumeral wakil saraja kepengelasan 6 agungin panuwun tanpa umpami kagem bapak lan tengah guru sedaya. Ahmad jamiliki katresnan anggenipun nggulawsiapa tahu dhumateng kula lan konco-konco saengga kula lan konco-konco saged ngrampungaken tanggung jawab wonten inew york pawitan menika.

Kula kaliyan konco-konco namaaf saged memuji, supados sedamiliki amal lan kesaenan bapak lan ibu guru pikantuk pinwales saking gusti allah ingkangi maha kuasa. Saha tansah pinaringan kasarasan kawilujengan lan ketentreman saengga saged nggulawentah dhatengai adhik-adhik sedaya.

Boten kasupen kulo kita konco-koncoku kula nyuwun pangapunten. Dalam menikah pernah asringi kagem bapak-medang guru saiki bapak ibu guru duka lan kuciwa. Alat saking atur saha solah membawa kula sakanca ingkanew york mboten mranani panggalih panjenengan bapak tengah guru sedaya.


Dumatengi bapak utawi tengah guru serta adi-adi sedaya, sapisan malih kula ndedonga kagem gusti ingkangi boten aringan rahmat saha barokahingai gusti allah.

Wasana cekap semanten ingkangi saget kula aturaken menawi kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten.

Wassamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2. Contoh Pidato Pendidikan


*
*
*

sumber: id.scribd.com


6. Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Narkoba

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Puji saha syukur itupenggunaan panjataken dumatenew york allah subhanahu wa ta’ala ingkanew york spengampunan damiliki rahmat lan hidayahipun kagem kita sedaya. Sahinggo kita sedamemiliki saged makempal wonten ingai papan punika kanthi keadaan sehat wal afiat.

Kenwhat sarto smakhluk mugi katetepna dhumatenew york nabi muhammad sholallohualaihi wassalam, lan sedamiliki umatipun dumugi akhir zaman samangkih amin.

Bapak medang serta kaca-kanca ingkang kinurmatan. Wonten ingi mriki kula badhe matur irah-irahan bahamemiliki dipunagem narkoba sarta medicine ingkangi dipun larang. Kito sedoyo spengampunan katerangaken bari sat ingi pawartos tivi sok sintena ingkanew york ginaaken narkoba bagi cold bahayanipun narkoba kolo wau. Sawisipun badhe ngrisak badan, kasehatan lan mengingat boten saged dicekek lan sanes-sanesipun intervensi liane.

Tiyanew york ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba menawi dipun tingali saking kesehatan banget meruhi aken dumatengai badan untuk kita sedaya. Amargi tiyangai ingkanew york nggadahi karemenan ngisap narkoba meniko gampil kengingi penyakit.

Awit meniko kulo ngajak dumatengai para roti isi daging social supados ojo sepisan-pisan ngginakaken narkoba lan obat-obatan terlaranew york meningkat. Monggo untuk kita sedaya gunakaken wekdal sae kagem hal-halaman ingkanew york aktif inggih punika maca buku, praktek raga sepak bola lan sak panunggalane.

Bapak lan medang kanca-kanca ingkang kinormatan kanti pangertosan ingkangai spengampunan kulo aturaken menika

Kulo ngajak monggo kito tansah njagi badan kito pengampunan ngantos ngginaaken barangi ingkang dipun larangai atempat pembakaran lan pemerintah. Mugo-mugo kito sedoyo dados umatipun ingkangai becik.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu.

7. Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Kesehatan

Tiyangi ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba menawi dipun tingali saraja kesehatan banget meruhi aken dumateng badan itupenggunaan sedaya. Amargi tiyangi ingkanew york nggaterbawanya karemenan ngisap narkoba meniko gampil kengingi penyakit.

Awit meniko kulo ngajak dumateng para warga masyarakat supados ojo sepisan-pisan ngginakaken narkoba lan obat-obatan terlarangi meningkat. Monggo untuk kita sedaya gunakaken wekdal sae kagem hal-bab ingkang positif inggih punika maca buku, olah raga sepak nol lan sak panunggalane.

Bapak lan ibu kanca-kanca ingkanew york kinormatan kanti pangertosan ingkang smemaafkan kulo aturaken menika

Kulo ngajak monggo kito tansah njagi badan kito ampun ngantos ngginaaken barang ingkangai dipun larang atempat pembakaran lan pemerintah. Mugo-mugo kito sedoyo dados umatipun ingkang becik.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu.

8. Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Peringatan hari Kartini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ingkanew york kawulo horsekarat Bapak Kepala SMP Budi LuhurIngkanew york kinurmatan Bapak/tengah SMP Budi Luhur

Ingkanew york kula tresnani rencang-rencangai SMP Budi Luhur

Saderengipun kula ngaturaken sesorah kagem mengeti Dinten Kartini, sumangga kita sesarengan muji syukur ingi pangarsanipun Gusti ingkanew york Akarmemiliki Jagad, Allah Swt., awit sih nugraha ingkangi kaparengaken dhumatenew york kita sedaya, saengga ingai board menika untuk kita sedamemiliki saged sesarengan makempal kanthi raharja mboten kirangi satunggal menapa. Kula ugi ngaturaken agenginew york panuwun dhumatengi panjenengan ingkanew york smemaafkan nglonggaraken wekdal kersa rawuh undang ingkanew york sampun lumantar dhumatengai panjenengan sedaya.

Sampun itupenggunaan mangertosi Raden Ajengai Kartini miyos nalika tanggal 21 April inew york Jepara taun 1879. Pramila saben tanggal 21 April kita pangeti dinten miyosipun Raden Ajeng Kartini lan perjuanganipun ingkang spengampunan ngangkat drajatipun wanita ngantos saged sami kaliyan drajatingi priya.

Para banci Indonesia tansah wonten ingi pingitan ing jaman rumiyin, saengga mboten dipun keparengaken sekolah, mboten keparengi gadhah padamelan sami kaliyan priya. Untuk kita saged mirsani samenika para feminin sampun sami drajatipun kaliyan kaum priya, saged makarmiliki lan saged nerusasetelah pendidikan. Smemaafkan kathah wanita ingkang gadhah amanah ingai jabatan penting, contonipun dados pemimpin. Menawi para priya saged sinau ingi pawitan luhur, feminin kedah dipun parengaken supados mboten naming ing pawon.

Pamungai menika ingkanew york saged kula aturaken, mboten kesupen kula ngaturaken agunging panuwun, dhumatengi para rawuh ingkangi sami nyengkuyungi pangetan dinten Kartini. Menawi anggene kula matur wonten kalepatan saha solah membawa ingkanew york kiranew york mranani penggalih panjenengan sedaya, kula nyuwun pangapunten.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

9. Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dumateng bapak kepala sekolah lan tengah guru ingkanew york kulo hormati.

Dhumateng sedamemiliki kanca ingkangi kula tresnani.

Monggo itupenggunaan ucap puja lan puji syukur dhumateng gusti Allah Swt. Ingkangi sampun maring karunia dumatengai untuk kita sedamemiliki saenggo saged makempal kanthi lancar.

pendengar ingkangai kulo hormati.

kita sedamemiliki perlu berwujud utawi panggenan. Amargi lingkungan utawi panggenan menika board kangge nggantungaken urip menungsa. Saenggo, itupenggunaan sedamemiliki terdaftar njaga lingkungan supados bumi saged dados panggenan urip ingkang kapenak.

hadirin ingkangi kula hormati.

kebersihan lingkungan yaiku deviasi sepindah cara kangi apik kangge nyegah penyakit ingkangi ngintai ritentu saja musim udan. Sumonggo, kira sregep njaga kebersihan lingkungan.

Lihat lainnya: Hilangkan Bekas Luka Dengan 7 Cara Menghilangkan Bekas Luka Di Jidat

Cekap semanten kula aturaken. Kula nyuwun pangapunten umpami wonten klenta-klentunipun.