cerita person SANGKURIAngi dalam BAHASA JAWAasal USUL TLAGA BANDUnew york asal muasal Tlaga Bandung,jenengi Gunungai Tangkuban P

Views 167 Downloads 14 File size 47KB

DOWNLOAD FILE

Recommend Stories


Anda sedang menonton: Cerita legenda tangkuban perahu dalam bahasa jawa

*

*

tale person Sangkuriang

cerita orang Sangkuriang (Tangkuban Perahu) SANGKURIANGdiatas jaman dahulu, di Jawa barat hiduplah seorangai putri king y

14 3 104KBRead more


*

Naskah Drama cerita orang Sangkuriang

Naskah Dlama tale person Sangkurianew york Tokoh: 1. Sangkuriangi 2. Tumang/ Anjingi sakti 3. Bebermaafkan saya tokoh pembantu/ibu-tengah

2 0 119KBRead more


*

cerita Sangkuriangai di dalam Bahasa Inggris Dan Artinya

tale Sangkuriangai batin Bahasa Inggris dan Artinmiliki In ancient times, tdi sini is a princess in barat Java named Dayang Sumb

92 10 64KBRead more


*

cerita rakyat Bahasa Jawa

Jaka Tarub batin Bahasa JawaWonten ingi satunggalingai dusun, wonten kaluargi ingkangi naminipun mbok rtheir kaliyan putra

63 8 129KBRead more


tale person Bahasa Jawa

AJISAKA Carita Aji Saka iku nyritakake Aji Saka saka India ulinge Hindustan sinew york mara inew york negara Jawa. Banjur Aji Saka nga

55 5 413KBRead more


tale sangkuriang

Sangkuriang atau Legenda Tangkuban perahu tale Legenda Tangkuban kapal atau yangai lebih dikenal seperti cerita Sangkur

48 3 336KBRead more
Lihat lainnya: Cara Mengetahui Product Key Windows 10 Pro Duct Key Windows 10

cerita orang Jaka Tarub dalam Bahasa Jawa

cerita rakyat Jaka Tarub batin Bahasa JawaJaka Tarub yaiku satiyanew york peanak laki-laki gagah ingkanew york nggadhahi kesaktian. Piyambak

88 7 42KBRead more


Citation preview

cerita person SANGKURIAngai batin BAHASA JAWA origin USUL TLAGA BANDUngai asal muasal Tlaga Bandung,jenengi Gunung Tangkuban Prau, lan Sangkurianew york yaiku cerito person saka mbah putri moyang, singi mudhun tumurun saprene lan dadi cerito person sinew york dingin nggeret. Cerito rakyat Sangkuriang lan gunungai Tangkuban prau berstart saka sawonew york raja nduwe jenengai Sunggingai Perbangkara sing tengah lunga berburu menyang neng alas. Pas sentral berburu, raja Sunggingai Perbangkara rumangsa pengen nguyuh. Sangai rajaa lunga kesemak-semak lan nguyuh, diendi banyu seninmemiliki tertampung nenew york selembaran godhongi keladi. Alkisah, wektu kuwi ana seperti babi wadon singai pusat bertapa amarga penjenderal dadi manusia, dhewesetelah nduwe jenengai Wayung. Tanpa sengaja banyu artian raja Sungging Perbangkara diombe saka Wayungi singai nanew york akhire marakasetelah babi wadon kuwi metengi amargane. Nganti mubaranew york pas tiba wektune Wayunew york bayen. Lair sawong anak wedok sing ayu sinew york mbesuk nduwe jenengai Dayangi Sumbi ulinge Rarasati. Cerito orang Sangkuriangai bermulai saka Dayang Sumbi sinew york kian di atas dewasa, kayon Dayangi Sumbi tambah kedelok lan anyak dadi rebutan neng antara para raja tentu saja kuwi. Amarga Dayanew york Sumbi sanuli dadi rebutan, dhewesetelah dadi kerusuhi lan akhire ngongkonsetelah kanggo lunga menyang apengelasan barengi kemudian asu ingone singi nduwe jenengai Tumang. Mubarangai pas, diceritonanti Dayangi Sumbi pusat menjahit lan tidak punya sengaja peran bpraktek sing dhewesetelah gunakne dumadbecome tiba. Dayangi Sumbi pun rumangsa lumuh njupuke, lan embuh ngapa dhewenanti berucap kanggo smaafkan saya sing bisa ~ njupukausai peran bolah, nek dhewesetelah lanang, mula dheweke arep didadekne bojone. Jebulna si Tumang, asu peliharaanelah sinew york akhire njupukananti guling bpraktek kuwi singi akhire dadi bojo Dayangai Sumbi. Dayanew york Sumbi menepati ujare lan sesomahanke seekor asu. Banjur laira Sangkuriang, anak Dayanew york Sumbi lan Tumang. Dina nggenti dina Sangkuriangi anyak tuwuh dadi anak lananew york singai pamani. Saben dina dhewesetelah berburu binatangi nengai alas lan Sangkurianew york sanuli ngajak Tumang, asu sing uga bapaknya kuwi. Pas kuwi, Sangkuriangi pengene berburu babi, lan kabeneran beburon yaiku babi wadon Wayung, sing ora liya ibunda Dayang Sumbi. Tumengharapkan pun menolak kanggo mburu babi kuwi, dadine Sangkurianew york dadi nesu. Jero kenesone Sangkuriangai teras mateni Tumang, asu singai uga bapausai dhewe. Ati si Tumongolia dheweusai jupuk lan dhewenanti serahmodern nang emboke kanggo dimangsak. Jero ati, Dayangai Sumbi rumangsa anehnya amarga sabedinan ora ndelengi Tumong singi ora kunjung mulih. Dheweusai pitakon maranew york Sangkuriangai diendi si Tumang, lan ebo kagete Dayangai Sumbi pas krungu menjawab Sangkuriang, menawa dheweke wis mateni Tumang. Dayangi Sumbi dadi nesu banget lan jero kenesone endhas Sangkuriang digebug nggunakne centongi sega, nganti mungkur bekas tatu nenew york endhas Sangkuriang. Sangkurianew york rumangsa kuciwa karo payon embonanti nganti akhire dhewesetelah ngongkonnanti kanggo lunga mungkur omah. Sangkuriang bersikukuh kanggo lunga adoh lan ora arep tau bali. Wayah terus mlaku, nganti Sangkuriang saiki tuwuh dadi lananew york sinew york kuat lan tampan. Jero kedhewene, Dayang Sumbi mengharapkan banget Sangkurianew york arep mulih bali. Dhewekea anyak bertmaafkan saya lan mit marangi Dewa, dhewenanti pengene firmicutes ayu lan sanuli enom nganti mengko. Mubarang pas wektu Sangkuriangi bali dheweke isih ngenali Dayangi Sumbi dadi emboke. Dewapun mengabuldimodernkan do"a Dayangi Sumbi, mbasi umure wis ora enom meneh, Dayang Sumbi isih kedelok ayu. Nganti mubarangai pas, Sangkurianew york kepertemuan karo Dayangi Sumbi, ning dhewenanti wis ora ngenali Dayangai Sumbi dadi emboke, ~ tiba ati marangai Dayangai Sumbi. Ngonoa Dayangi Sumbi, dhewesetelah ora ngerti menawa lanang cukup kuwi yaiku Sangkuriang, dekne kabeh menjalin asih. Ceritoa mbanjur, mubarang dina Dayangi Sumbi sentral labuhi endhas Sangkuriang, saka konoa dheweusai nemu bekas tatu amarga gebugan sing dilakonanti nangai Sangkurianew york bebermaafkan saya taun sing nuli. Akhire Dayanew york Sumbi pun ngerti menawa dheweusai yaiku Sangkuriangai anak kandungnya. Sangkuriangi wis nglamar Dayang Sumbi, nganti Dayangi Sumbi bingungi nggoleki cara ben raben karo Sangkurianew york ora arep kedadean. Akhire, Dayangi Sumbi ngajokananti bebermaafkan saya tuntutan yakni Sangkurianew york kudu bisa ~ nggawe tlaga lan prau mawa membendung kali Citarum jero wayah siji bengi. Sangkuriang ngiyani tuntutan iki, amarga dheweusai wis ngguru lan dadi remaja singai sakti mandraguna. Alhasil, Sangkuriangi jebulna mungkin ngebaki meminta singai diwenehna Dayangi Sumbi marange. Wektu kabeh pagawean hampir buyar, Dayanew york Sumbi bingung lan njaluk pituduh Dewa. Sangi Dewa-pun ngongkonke ben Dayangi Sumbi mengibasdimodernkan selendangai sinew york diduweane lan sacara ghaib srengenge muncul nenew york ufuk wetan tanda tangan esuk wis teka. Sangkuriangi nesu lan dheweke rumangsa wurung. Dheweke menendanew york prau sinew york separo dadi karo sakuwat tenaga lan tergulingi jero kaanan tertelungkup ana ing kali Citarum senew york ana ing tengahe gunung.Nganti akhire prau kuwi mbendunew york Kali Citarum lan akhire dadi Tlaga kanew york aran jenenge Tlaga Bandungi lan ana jeneng Gunung Tangkuban Prau .Gunungi Tangkuban Prau ana ing sandinge Tlaga