Wajibhukumnmemiliki bagi orangai yang mampu melakukan,jika noël mampu boleh solat sambilduduk atau berbaring.

Anda sedang menonton: Cara solat mengikut mazhab imam syafi i


noël implisit rukun (yangi menjadi rukun solat bagimereka adalah bacaan di dalam solat yang terourselves daripada al-Quran sama adaAl-Fatihah atau tidak)
ü Hanafiyah:Rukuk nya dengan menundukkan kepala sehingga ia membongkok dan mendekati keadaan rukuk.
ü Syafieyah,Hanabilah,Malikyah:Membongkokkansikap hingga detik tapak rumbai mencapai lutut, tidak punya mengendurkan tubuh.
-Ketinggina yanew york dapat masa depan sujudapabila lebih daripada setengah hasta atau 22 ½ cm kecuali diatas ruang angkasa yangi sangatkecil sehingga terpaksa busur pada orangi lain yanew york sedanew york solat dihadapannya.
-Ketinggian yang cantengan solatapabila ketinggian itu boleh mengeluardimodernkan seseorangai daripada solatnya.
-Ketinggian yangai masa depan solatapabila tempat sujud terlampaui ketinggian lutut kecuali apabila oranew york itu bolehmengangkat pinggulnmemiliki dan anggota badan yangi ada sekitarnya melebihi ketinggiankepala.
-Apabila ruang angkasa menemani itu terutang ditinggikan danberhubungan dengan tanah, maka noël sah kelelahan padanya. Tetapi apabila ia tidakterlalouis tinggi,sah sujud padanya.
Malikiyah
Sujuddiatas bahagian dahi yanew york most sederhana iaitu sebelah overhead kening dan antaradua tepi dahi. Sunat meletakkan hidungai di ~ ruang angkasa sujud.
Syafieyah, Hanabilah,Hanafiah
Jikanoel dapat busur di ~ bumi/seumpamanmemiliki bersama imam keer kesesini adalah orangberlebihan maka bmalalui sujud di mana mana.
Rasulullahmelakukan duduk ini menjangkau iftirasy (menghamparmodern tapak feet dan dijadikantempat duduk, sementara tapak kaki kanan bertegangan lurus dan anak-anak jarimenghadap kiblat.
·Hanafiyah: Ia noël tersirat rukun solattetapi ia adalah sunat yang ringan namun ada ulamanmiliki mengatakan terdaftar (sunatmuakkad)
Rasulullahmelakukannmemiliki sechara tawarruk (meletakkanpunggungi di lantai,manatentu saja kaki kiri berada under lengkungan kaki kanan
Kanan, tangankiri atas peha kiri, tidal melebihi lutut sbawa pulang memanggang kanan digenggam kecualijari telunjuk.
·Syafieyah- Bersinyal mencapai telunjukmenemani itu terlalu banyak sahaja kapan memberpengalaman kalimah إلا اللهdi hujungsyahadat tauhid.

Lihat lainnya: Contoh Kisi-Kisi Soal Kurikulum 2013 Sd Kurikulum 2013 Ideas


·Hanafiah-mengangkat teldemonstrasi sekerumunan dua kaliketika memdibaca “ لا kemudian diturunkandan digerakdimodernkan kembali ketika memdibaca إلا الله
·Malikiyah-Menggerakkan teldemonstrasi usai kiridan usai kanan sechara terus mulailah membacatastahhud hingga selesai solat
التَّحياتُالمُبَارَكَاتُ الصَلَوَاتُ الطَّيّبَاتُ لله
السَّلاَمُعَلَيكَ أَيٌّها النَّبيُّ وَرَحمَةُ الله وَبَرَكَاتُه
السَّلاَمُعَلَينَا وَعَلَى عبَادكَ الصَّالحين
أّشهَدُأَن لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه
Fuqaha’ Syafie’yah mengatbecome bahawa oranew york yg membaca tasyahhud ituhendaklah mendengar bacaannmemiliki sendiri dan bacaan itu tidak terputus-putus sertamesti menggunakan bahasa arab .
التَّحيَّاتُ للَّه والصَّلَوَاتُ الطَّيّبَاتُ للَّه
السَّلَامُ عَلَيكَ أيُّهَاالنَّبيُّ وَرَحمَةُ اللَّهوَبَرَكَاتٌه
السَّلَامُ عَلَينَا وَ عَلَى عبَاد اللَّه الصَّالحين
وَأَشهَدُ أنَّ مٌحَمَّدًا عَبدٌهٌ وَرَسُولُه
التَّحيَّاتُ للَّه والزَّاكيَاتُ للَّهوالطَّيّبَاتُ للَّه والصَّلَوَاتُ للَّه
السَّلَامُ عَلَيكَ أيُّهَاالنَّبيُّ وَرَحمَةُ اللَّهوَبَرَكَاتُه
السًّلَامُ عَلَينَا وَعَلَى عبَاد اللَّه الصَّالحين
أَشهَدٌ أَن لَا إلَهَ إلَّا اللَّه وَأَشهَدُ أنَّمٌحَمَّدًا عَبدٌهُ وَرَسٌولٌه
Posted byUnknownat6:32 PM
*