Sebelum kita menerangdimodernkan cara mudah untuk kenal orang blok untuk kita di aplikasi wechat, whatapps ataukah yangai sewaktu dengannya, ada lebih baik itupenggunaan mengetahui serba sedikit tentangi aplikasi yangai popular ini.
*

mencapai progress dalam aspek teknologi serta internet, kini itupenggunaan mempunyai e-mel, telefon mudah alih dan panggilan video.Aplikasi mesej tambahan seincreasingly bertambah maju sesuai kini ianmiliki membolehdimodernkan pengguna untuk menghantar atau menerima audio dan fail video, berbual, memuntuk panggilan dan menghantar emoji.Walaupun penemuan ini merupapan sesuatu yangi praktikal dan berguna, ia also telah mendedahmodern untuk kita kedi atas penuh sesak orang, kekurangan kata semua orang bmalalui menghantar mesej kedi ~ kita.Atau, could bekas rmenjadi dan juga rini adalah yangi terlalu mengganggu dan itupenggunaan noel mahu berada batin capaian mereka.Cara superioritas untuk mengelakmodernkan perkara ini adalah menjangkau menyekat mereka dalam aplikasi mesej.Kemungkinan terlalu tinggi also orangai lain telah “block” itupenggunaan atas sebab-sehal tertentu yangai hanya diketahui malalui mereka.Adakah dari mereka menyekat seseorangi dari WhatsApp, WeChat ataukah Viber? atau adakah their tertanya-bertanya cara karena mengetahui orang yanew york telah “block” itupenggunaan di WeChat, Whatsapp dan Viber?Berikut merupapan cara sederhana karena mengenalpasti seseorangi yanew york telah menyekat itupenggunaan batin aplikasi ini.WHATSAPPJika mau tahu jika their telah disekat melalui seseorang, terdapat beberapa petmenunjukkan yangai boleh membantu.salah satu petmenunjukkan ialah dari mereka tidak bmelalui memelihat negara “online“, “typing" ataukah “last seen” yang tertera dibawah namu pengguna Whatsapp tersebut.Selain itu, dari mereka tidak another meusing maklumat terkini ataukah “update” mengenai beliau atau gambar profil beliau.Jika anda cuba karena membuat panggilan kediatas orangi akun itu menggunmenjadi Whatapps Call, panggilan noël dapat disambungkan.WhatsApp noël boleh memberitahu jika seseorang telah menyekat their ataukah sebaliknya keer mahu melindungi keselvet pengguna mereka.Sebaliknya, jika milik mereka menyekat seseoranew york batin WhatsApp, anda also noël dapat menghantar mesej atau menghubungai orang itu melainmodern anda “unblock” pengguna tersebut.VIBERnoël kemudian WhatsApp, noel ada petmenunjukkan yang jernih jika seseorangai telah disekat dari akaun Viber mereka.Walau bagaimanapun, menjadi sentiasa ada cara karena menyemak atau sekurang-kurangnya, spekulan di atasnya.Jika seseoranew york menyekat, anda masih bmalalui meusing maklumat oranew york itu di batin senarai kenalan, tetapi anda noël ini adalah dapat memelihat ataukah mengikuti kemaskini (update) daripada pengguna tersebut.Seolah-olah pengguna Viber terpanggilan noël lagi dimasukkan dalam akaun Viber atau bisa noel aktif.Bagi penghantaran mesej, anda masih bmelalui melakukannya tetfire sendiri tertentu saja ini noël become dapat memberpengalaman mesej anda.Sebaliknya, jika mahu menyekat seseorang daripada Viber, dari mereka bmelalui beruntuk demikian dengan mencari perkataan “Block“ di atas tetapan (setting) Viber.WECHATawal hadiah pada five 2011, WeChat adalah satu another pesanan multi-platform dan aplikasi komunikasi yang membolehdimodernkan perbualan sechara kumpulan, audio, video dan perkongsian bergambar serta mesej teks.Jika seseorangi telah menyekat their di WeChat, their tidak akan dapat melihat “Moments” mereka walaupun milik mereka menyemak mengajukan orangai menemani itu dari kumpulan.Cara paling mudah untuk mengetahui their disekat atau tidak ialah dengan kaedah berikut:buka WeChat.trete ke bahagian contacts.Pilih seseorangai yang dirasini adalah telah menyekat dari mereka di WeChat.press bdebt “message”.Taip apa-maafkan saya notes sesuai.press butang “send.”Jika pesanan anda disekat atau “rejected by the receiver”, ianmemiliki bermaksud dari mereka telah di “block”.Selain itu, jika cuba untuk menamjuga orangai akun itu usai di dalam kumpulan, anda become menerima mesej yangi mengatakan, pengguna (nama orang) decline group invitation.Satu lainnya kaedah buat ujian jika seseorangai yanew york menyekat their adalah dengan mewujuddimodernkan satu kumpulan sekurang-kurangnmemiliki 39 kenalan.Seterusnya, silakan periksa mesej automatik, contohnmiliki “Your name requirpita friend requests. Send a request first. You two can connect when it is accepted."Jika anda menerima mesej atau pesanan sebagai ini, bermaksud orang terpanggilan telah “block” kita daripada senarai rmenjadi mereka.semoga memberry manfaat.baca INI JUGA:sumber: infosantai